Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Nybyggnation av ca 170 lägenheter samt förskola

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Igeldammsgatan 22A
112 49 Stockholm
Kommun Stockholm
Län Stockholms län
Byggstart 4:e kvartalet 2015 2015
Byggtid 24 månader
Planen har vunnit laga kraft. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder inom befintligt kvarter. Den nya detaljplanen medger en viss till- och påbyggnad av befintliga volymer. Uppskattningsvis kan cirka 170 lägenheter inrymmas inom planområdet. Detaljplanen reglerar även förskoleverksamhet samt verksamhetsanvändning i bottenplanet mot Igeldammsgatan och ger också planmässiga förutsättningar för fortsatt användning som kontor. Samtliga befintliga byggnader inom fastigheten är av kulturhistoriskt intresse och grönklassade. Byggstarten är uppskattad.
Upphandlade företag
Arkitektskiss
Koncept Stockholm AB
Exploatör
Oscar Properties Bygg AB
Exploatör
Niam AB
Projekterande enhet
Stockholms Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Stockholm
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Stockholms Kommun
08-508 00 508
Hantverkargatan 1
11221 Stockholm
Handläggare
Caroline Björk Novak
Arkitektskiss
Koncept Stockholm AB
08-54587900
Grev Turegatan 29
11438 Stockholm
Exploatör
Oscar Properties Bygg AB
08-51060770
Linnégatan 2
11447 Stockholm
Kontaktperson
Rikard Wiss
rikard@oscarproperties.se
08-510 607 70 · 072-531 34 08
Exploatör
Niam AB
08-517 585 00
Regeringsgatan 65
11156 Stockholm
Kontaktperson
Hans Lisserkers
hans.lisserkers@niam.se
08-517 585 00
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: