Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Nybyggnation av c:a 1500 bostäder - Kopparlunden

Kopparlunden
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Västerås
Län Västmanlands län
Byggvärde 13 000 mkr
Byggstart 2:a kvartalet
Byggtid 120 månader
Detaljplanen har blivit uppdelad i 3 stycken detaljplaner. Dessa är: Kopparlunden Norra, Kopparlunden Mitt och Kopparlunden Södra. Uppdateringar sker i fortsättningen löpande på dessa.

Kopparlunden ska bli en blandad stadsdel med ett brett utbud av bostäder och lokaler för olika verksamheter. En relativt hög exploatering är möjlig med ungefär 1500 bostäder. Arbetet med att utforma förutsättningarna ska på så sätt vara en vägledning för det kommande detaljplanearbetet. Västerås kommun planerar att utveckla det gamla industriområdet Kopparlunden till en aktiv stadsdel som hänger ihop med staden på många sätt. Ca 1500 bostäder kan komma att byggas i olika upplåtelseformer (bostadsrätter, hyresrätter, ungdoms/studentboende). Utan att förlora områdets unika identitet skall området förtätas med hjälp av bla. cafeér, handel och torg. Mer specifik information kommer. Byggstart och byggvärde uppskattat.
Upphandlade företag
Arkitektskiss
Tovatt Architects & Planners AB
Projekterande enhet
Västerås Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Västerås
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Västerås Kommun
021-39 00 00
Fiskartorget 1
72212 Västerås
Kontaktperson
Ingrid Legrell-Crona
Kontaktperson
Marie Ahnfors
Arkitektskiss
Tovatt Architects & Planners AB
08-759 00 50
Medevigatan 5
11361 Stockholm
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: