Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Nybyggnation av bostadshus - Lyran

Lyran
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Dalgatan 20
151 33 Södertälje
Kommun Södertälje
Län Stockholms län
Byggvärde 150 mkr
Byggstart 1:a kvartalet 2019 2019
Byggtid 10 månader
Antal lägenheter 100
Relaterad information
Detta projekt har varit på samråd. Nästa steg är granskning. Mer information om projektet kommer under 3:e kvartalet 2018.

Det finns planer på att göra om gaturummet i centrala Södertälje. Områden som vetter mot kanalen planeras att kompletteras med ett gångstråk i parkmiljö. Ett högt hus ska prövas på del av tomten. Antalet bostäder beräknas bli ca 100 med ett högt hus alternativt ca 50 beroende på vad som anses lämpligt. Byggstarten och byggvärdet är uppskattat.
Upphandlade företag
Antikvarisk bedömning
Arkeologikonsult AB
Bullerutredare
Acoustic Control ACL AB
Bullerutredare
Bernström Akustik HB
Byggherre
Veidekke Bostad AB
Markägare
Södertälje Kommun
Miljöbedömning
WSP Sverige AB
Miljökonsult
Sveriges Geologiska Undersökning
Projekterande enhet
Södertälje Kommun
Riskanalys
WSP Sverige AB
Riskanalys
Brandskyddslaget AB
Trafikutredning
Norconsult AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Södertälje
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Veidekke Bostad AB
08-635 61 00
Svetsarvägen 12
17141 Solna
Kontaktperson
Stefan Jonsson
Projekterande enhet
Södertälje Kommun
08-523 010 00
Campusgatan 26
15132 Södertälje
Planarkitekt
Christina Rask
Antikvarisk bedömning
Arkeologikonsult AB
08-590 840 41
Optimusvägen 14
19434 Upplands Väsby
Bullerutredare
Acoustic Control ACL AB
08-7324800
Peter Myndes Backe 16
11846 Stockholm
Bullerutredare
Bernström Akustik HB
Hangvar Bäcks 216
62454 Lärbro
Markägare
Södertälje Kommun
08-523 010 00
Campusgatan 26
15132 Södertälje
Miljöbedömning
WSP Sverige AB
010-722 50 00
Arenavägen 7
12188 Stockholm-Globen
Miljökonsult
Sveriges Geologiska Undersökning
018-17 90 00
Villavägen 18
75236 Uppsala
Riskanalys
WSP Sverige AB
010-722 50 00
Arenavägen 7
12188 Stockholm-Globen
Riskanalys
Brandskyddslaget AB
08-588 188 00
Långholmsgatan 27
11733 Stockholm
Trafikutredning
Norconsult AB
031-50 70 00
Theres Svenssons Gata 11
41755 Göteborg
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: