Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Nybyggnation av 300 bostäder på Telegrafberget - Brf Fyrhusen

Telegrafberget
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Timmermansvägen 6
132 38 Saltsjöö-Boo
Kommun Nacka
Län Stockholms län
Byggvärde 335 mkr
Byggstart 4:e kvartalet 2017 2017
Antal lägenheter 150
Projektet avser nybyggnad av 66 stycken lägenheter. Dessa lägenheter utgör första etappen av 3. Säljstart skedde den 19 mars 2017. Preliminär inflyttning under kvartal 2, 2019 till kvartal 4, 2019.  För mer information vänligen kontakta byggherren.

Följande etapper: HSB brf Kajen Beräknad inflyttning: cirka 2020 Antal lägenheter: cirka 115  HSB brf Loggiahusen Beräknad inflyttning: cirka 2021-2022 Antal lägenheter: cirka 45


Tidigare historik:Planen har vunnit laga kraft.

Projektet omfattar nybyggnad av sammanlagt ca 300 bostäder. Idag finns en kaj, några tegelbyggnader och cisterner kvar från tidigare industrier. Det planeras att ge förutsättningar för en detaljplaneläggning för bostäder och arbetsplatser på den tidigare industrimarken. De befintliga två tegelbyggnaderna på kajen samt bostadshusen ska bevaras. Området har av markägaren bedömts kunna ge ett tillskott på cirka 150 lägenheter samt 2000 m2 bruttoarea hantverks- och industrilokaler. Fastighetsägaren deltar i det pågående sjöbussprojektet, som syftar till att ordna reguljära båtturer till Stockholms innerstad.
Upphandlade företag
Arkitekt
Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB
Byggherre
HSB Bostad AB
Markägare
Telegrafberget Fastighets AB
Projekterande enhet
Nacka kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Nacka
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
HSB Bostad AB
010-442 10 00
Fleminggatan 41
11232 Stockholm
Projektledare
Mathias Rodny
mathias.rodny@hsb.se
010-442 02 85
Projekterande enhet
Nacka kommun
08-718 80 00
Granitvägen 15
13181 Nacka
Kontaktperson
Tord Runnäs
tord.runnas@nacka.se
08-718 94 76
Arkitekt
Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB
08-55696880
Peter Myndes Backe 12
11846 Stockholm
Markägare
Telegrafberget Fastighets AB
08-506 004 00
Kungsgatan 49, 5tr
111 22 Stockholm
Kontaktperson
Leif Hernborg
08-506 004 00
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: