Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Nybyggnad samt tillbyggnad av bostäder - Gymnasistgatan – Solgatan

Gymnasistgatan - Solgatan kvarteret Stenskvättan m.fl
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Gymnasistgatan 13
Kommun Karlskoga
Län Örebro län
Byggstart 4:e kvartalet 2018 2018
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Exploatörer är privatpersoner.

Detaljplanen medger bostadsändamål inom befintliga och redan bebyggda kvarter. Fastigheterna ges utökad utnyttjandegrad, vilket möjliggör tillbyggnader och utbyggnader av befintlig bebyggelse eller nybyggnation av bostadshus eller komplementbyggnader. En del fastigheter har sedan tidigare bebyggts till större andel än vad tidigare detaljplan medger. Det innebär att en del fastigheter har övertrasserat sin utnyttjandegrad även i planförslaget. Delar av gatunätet ingår i detaljplanen och fastläggs i sin befintliga bredd. Delar av Solgatan anges som kvartersmark i syfte att möjliggöra markförvärv för intilliggande bostadsfastigheter. Byggstart är uppskattad.
Upphandlade företag
Projekterande enhet
Karlskoga Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Karlskoga
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Karlskoga Kommun
0586-610 00
Katrinedalsgatan 2 -4
69131 Karlskoga
Kontaktperson
Lina Jönsson
0586-617 09
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: