Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Nybyggnad Hertigskolan- Unica

Kvarter hertigen
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Mariestad
Län Västra Götalands län
Byggvärde 125 mkr
Byggstart Mars 2016 2016
Byggtid 14 månader
Storlek 5 100 kvm
Relaterad information
Projektet omfattar nybyggnad av Hertigskolan. Ytan omfattar cirka 5600 m². Byggstart skedde i mars 2016 och byggnationen beräknas vara klar till maj 2017. Projektet är upphandlat som en partnering entreprenad. För mer information kontakta byggherren. Tidigare historik: Detaljplanen vann laga kraft den 17 december 2015. Syftet med planförslaget är att möjliggöra uppförande av en ny 2-parallellig F-6 skola inom kvarteret Hertigen på Gärdet i Mariestad. För att skapa en ny skolstruktur för F-6 skolorna i västra Mariestad rekommenderas nybyggnation av två stycken 2-parallelliga skolor som ersätter samtliga fyra nuvarande F-6 skolor i området Planerad bebyggelse omfattar ca 5 100 m² BTA och föreslås uppföras i tre våningar.
Upphandlade företag
Arkitekt
Liljewall Arkitekter AB
Byggherre
Mariestads Kommun
El-entreprenör
Imtech Elteknik AB
Golventreprenör
Ottossons Golv AB
Målerientreprenör
Simonssons Måleri AB
Partnering
NCC AB
Plåtentreprenör
Schönborg Plåt AB
Projekterande enhet
Mariestads Kommun
Vent-entreprenör
Fyrkantens Ventilation AB
VS-entreprenör
Radiator VVS AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Mariestad
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Mariestads Kommun
0501-75 50 00
Kyrkogatan 2
54230 Mariestad
Kontaktperson
Bo Theorén
bo.theoren@mariestad.se
0501-75 61 11
Projektledare
Thomas Johnsson
Projekterande enhet
Mariestads Kommun
0501-75 50 00
Kyrkogatan 2
54230 Mariestad
Planarkitekt
Adam Johansson
Arkitekt
Liljewall Arkitekter AB
031-350 70 00
Skomakaregatan 6
21134 Malmö
Kontaktperson
Madeleine Nordenknekt
mano@liljewall.se
0765-48 70 69
El-entreprenör
Imtech Elteknik AB
0500-469800
Batteriv. 11
54134 Skövde
Golventreprenör
Ottossons Golv AB
0501-18988
Förrådsgatan 39 B
54235 Mariestad
Kontaktperson
Fredrik Ottosson
fredrik@ottossons.se
0501-189 88
Målerientreprenör
Simonssons Måleri AB
0500-486125
Mejselvägen 18
54134 Skövde
Partnering
NCC AB
0500-447900
Gruvgatan 4
54131 Skövde
Kontaktperson
Anders Kaiser Gustafsson
anders.j.gustafsson@ncc.se
0500-44 79 08 · 070-5759342
Plåtentreprenör
Schönborg Plåt AB
0500-410352
Rådmansgatan 24
54145 Skövde
Kontaktperson
Mikael Larsson
073-836 23 73
Vent-entreprenör
Fyrkantens Ventilation AB
0510-86690
Mellby Fyrkanten
53196 Lidköping
Kontaktperson
Alf Almqvist
alf.almqvist@fyrkanten.se
0510-866 90 · 070-698 66 91
VS-entreprenör
Radiator VVS AB
0501-16530
Förrådsgatan 41
54235 Mariestad
Kontaktperson
Jan Hallgren
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: