Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Nybyggnad av kontor samt bostäder - Södra vattentornet

Gustavsviksområdet etapp 2 - (Södra vattentornet)
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Örebro
Län Örebro län
Byggstart 4:e kvartalet 2018 2018
Projektet omfattar nybyggnad av kontor och bostäder. Projektet är i dagsläget en förstudie och det är därmed inte säkerställt när någon byggstart kan ske.

Tidigare historik: Detaljplanen vann laga kraft i mars 2015.
Syftet med planen är att utveckla området norr om Gustavsvik fram till Södermalmsplan. Viktigt är att behålla den gröna miljön och stärka sambanden med centrum. Området ska användas för bostäder, kontor, friskvård, vuxenutbildning, verksamhet och parkering. Planområdet omfattar området norr om Stenbackevägen fram till Södermalmsplan mellan Gustavsviksvägen och Klerkgatan.
Upphandlade företag
Arkitekt
ROOF Arkitekter AB
Arkitektskiss
White arkitekter AB
Byggherre
Gustavsvik Resorts AB
Projekterande enhet
Örebro Kommun
Totalentreprenör
NCC AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Örebro
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Gustavsvik Resorts AB
019-19 69 10

Kontaktperson
Jacob Strömberg
jacob.stromberg@maetcenter.com
019-19 69 10 · 070-567 12 92
Projekterande enhet
Örebro Kommun
019-21 10 00
Drottninggatan 9
70210 Örebro
Kontaktperson
Ulf Nykvist
ulf.nykvist@orebro.se
019-21 14 08
Totalentreprenör
NCC AB
019-17 75 00
Slöjdg. 8
70363 Örebro
Arkitekt
ROOF Arkitekter AB
019-26 22 30
Drottninggatan 12
70210 Örebro
Kontaktperson
Lars-Göran Otterling
Arkitektskiss
White arkitekter AB
019-670 22 00
Olof Palmes Torg 1 A
70222 Örebro
Kontaktperson
Sven Gunnarsson
sven.gunnarson@white.se
019-670 22 02
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: