Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Nybyggnad av kontor med showroom och automatstyrt lager i Vintrie

Detaljplan för del av fastigheten VINTRIE 17:2 mfl
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Svågertorpsvägen 69
215 84 Malmö
Kommun Malmö
Län Skåne län
Byggstart 1:a kvartalet 2016 2016
Projektet avser nybyggnad av kontor med ca 200 platser, ett helautomatiserat höglager med showroom och servicelokaler. Detta projekt ligger just nu på is och det finns i dagsläget ingen tidsplan för när man kan komma att gå vidare.

Tidigare historik:
Detaljplanen har vunnit laga kraft i juni 2015.


Syftet med planen är att göra det möjligt att etablera ett företag som kommer att omfatta ca 200 stycken kontorsarbetsplatser, showroom och servicelokaler i mindre omfattning samt ett större automatstyrt lager. Tomten, ca 13 000 m², ingår i fastigheten Vintrie 17:2 och Vintrie 20:1 som båda ägs av Malmö Stad. Planområdet avgränsas av Diögatan i norr, Älmhultsgatan i väster, Vintrievägen i söder och Pildammsvägen i öster. Angöring sker från Älmhultsgatan och Diögatan.
Upphandlade företag
Arkitektskiss
LINK Arkitektur AB
Byggherre
NCC Construction Sverige AB
Exploatör
Carpetvista AB
Markägare
Malmö Kommun
Projekterande enhet
Malmö Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Malmö
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
NCC Construction Sverige AB
08-585 51 000
Vallgatan 3
17067 Solna
Kontaktperson
Erik Eriksson
070-597 00 94
Kontaktperson
Håkan Ohlsson
hakan.ohlsson@ncc.se
040-31 70 56 · 070-235 21 70
Projekterande enhet
Malmö Kommun
040-34 10 00
August Palms Plats 1
21152 Malmö
Kontaktperson
Gesa Hildebrand
Arkitektskiss
LINK Arkitektur AB
010-479 99 00
Fersens Väg 9
21142 Malmö
Exploatör
Carpetvista AB
040-18 22 70
Ringugnsgatan 11
21616 Limhamn
Kontaktperson
Ludvig Friberger
Markägare
Malmö Kommun
040-34 10 00
August Palms Plats 1
21152 Malmö
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: