Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Nybyggnad av kontor handel och bostäder - Klinten

Klinten
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress
Nacka
Kommun Nacka
Län Stockholms län
Byggstart 1:a kvartalet 2019 2019
Projektet startade när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 2 september 2014. Mer information om samråd kommer under 2:a kvartalet 2018.

Syftet med projektet är att möjliggöra ny bebyggelse för kontor, handel och eventuellt även bostäder. Samtidigt är det av största vikt att planområdet knyts samman med övriga kringliggande fastigheter så att området bildar en sammanhängande stadsväv. Idag är fastigheten till stora delar hårdgjord och så även intilliggande områden. De ”gröna” värdena behöver därför förbättras. Fastigheten ligger centralt i direkt anslutning till både Sickla köpkvarter och Hammarby Sjöstad liksom till kommunikationer av olika slag. Idag finns här flera olika byggnader varav den mest kända är den så kallade Klinten, en före detta färgfabrik. Just nu förändras området i snabb takt, flera olika planarbeten pågår i närområdet, bland annat ska Tvärbanan förlängas via Uddvägen till Sickla station. Tunnelbanan kommer också att på sikt få en station i närområdet. Byggstart är uppskattad.
Upphandlade företag
Exploatör
VästkustStugan AB
Projekterande enhet
Nacka kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Nacka
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Nacka kommun
08-718 80 00
Granitvägen 15
13181 Nacka
Projektledare
Caroline Cederholm
Exploatör
VästkustStugan AB
0325-186 00
Öxabäcksvägen 9
51265 Mjöbäck
Kontaktperson
Göran Nergården
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: