Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Nybyggnad av industri-/handelsbyggnad

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Stockholm
Län Stockholms län
Byggvärde 50 mkr
Byggstart 2:a kvartalet 2015 2015
Storlek 3 610 kvm
Projektet omfattar nybyggnad av industri-/handelsbyggnad samt renovering av befintlig byggnad. BrandEx är upphandlade för brandskyddsmålning. Upphandling av måleri, undertak och golv presenteras i januari 2016.
Upphandlade företag
Arkitekt
Rolf Eppens Arkitektur & Snickeri AB
Brandkonsult
Brandgruppen i Sverige AB
Byggherre
Sagax Bokbindaren 1 AB
El-entreprenör
Denckert Elinstallationer AB
El-konsult
Denckert Elinstallationer AB
Fasadentreprenör
Normek Sverige AB
Fönsterentreprenör
Alab Aluminiumsystem AB
Glasleverantör
Alab Aluminiumsystem AB
Markentreprenad
Frijo Entreprenad AB
Målerientreprenör
Brandex Brandtätningar AB
Projektledning
Ferax Projektledning AB
Rivningsentreprenad
OKAB Näringsliv AB
Stomentreprenör
Normek Sverige AB
Totalentreprenör
IN3PRENÖR AB
VVS-entreprenör
e3k Installation AB
VVS-konsult
e3k Installation AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Stockholm
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Sagax Bokbindaren 1 AB
08-545 83 540

Kontaktperson
Per Wärnegård
per.warnegard@sagax.se
08-545 83 544 · 070-620 54 55
Totalentreprenör
IN3PRENÖR AB
08-7346400
Gustav Iii:s Boulevard 46
16973 Solna
Inköp
Filip Berlin
076-947 87 00
Inköp
Pär Olofsson
Kontaktperson
Anders Bysell
anders.bysell@in3ab.se
070-331 40 50
Arkitekt
Rolf Eppens Arkitektur & Snickeri AB
08-6510080
Industrigatan 4 B
11246 Stockholm
Kontaktperson
Rolf Eppens
rolf@eppens.se
070-440 34 48
Brandkonsult
Brandgruppen i Sverige AB
08-215090
Södra Agnegatan 29
11229 Stockholm
Kontaktperson
Anton Westerlund
anton.westerlund@brandgruppen.se
08-617 56 46 · 072-733 35 95
El-entreprenör
Denckert Elinstallationer AB
08-335757
Norrtullsgatan 43
11345 Stockholm
Kontaktperson
Fredrik Wallin
070-725 51 40
El-konsult
Denckert Elinstallationer AB
08-335757
Norrtullsgatan 43
11345 Stockholm
Kontaktperson
Fredrik Wallin
070-725 51 40
Fasadentreprenör
Normek Sverige AB
0911-25 73 10
Mejselvägen 17
94336 Öjebyn
Kontaktperson
Joakim Ersson
joakim.ersson@normek.com
0911-25 73 18
Fönsterentreprenör
Alab Aluminiumsystem AB
0662-51 21 00
Centralgatan 46
89054 Trehörningsjö
Kontaktperson
Thore Lövdahl
thore.lovdahl@alab.com
0662-51 21 10 · 070-205 66 39
Glasleverantör
Alab Aluminiumsystem AB
0662-51 21 00
Centralgatan 46
89054 Trehörningsjö
Kontaktperson
Thore Lövdahl
thore.lovdahl@alab.com
0662-51 21 10 · 070-205 66 39
Markentreprenad
Frijo Entreprenad AB
08-6032620

Kungens Kurva
Kontaktperson
Per Degerblom
per.degerblom@frijo.se
08-6032620 · 070-558 82 78
Målerientreprenör
Brandex Brandtätningar AB
0155-290100
Idbäcksvägen 8 B
61138 Nyköping
Kontaktperson
Marcus Annebäck
marcus.anneback@brandex.se
0155-29 19 64 · 070-218 02 13
Projektledning
Ferax Projektledning AB
070-4222080
Luddes Gränd 11
14934 Nynäshamn
Kontaktperson
Jan Johnsson
070-422 20 81
Rivningsentreprenad
OKAB Näringsliv AB
0271-21240
Långg. 24
82831 Edsbyn
Kontaktperson
Alexander Marklund
08-626 21 00
Stomentreprenör
Normek Sverige AB
0911-25 73 10
Mejselvägen 17
94336 Öjebyn
Kontaktperson
Joakim Ersson
joakim.ersson@normek.com
0911-25 73 18
VVS-entreprenör
e3k Installation AB
08-860161
Vendevägen 85 A
18291 Danderyd
Kontaktperson
Stefan Jönsson
VVS-konsult
e3k Installation AB
08-860161
Vendevägen 85 A
18291 Danderyd
Kontaktperson
Stefan Jönsson
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: