Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Nybyggnad av bussdepå Bergkvarabuss

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Trelleborg
Län Skåne län
Byggstart 3:e kvartalet 2015 2015
Storlek 1 200 kvm
Projektet omfattar en nybyggnad av en bussdepå. Man bygger en verkstadsdel på ca 900 m² samt ett kontor på ca 300 m² och senare rivs den gamla depån. En generalentreprenad är upphandlad och underentreprenörerna köps upp under byggtidens gång. Tidigare historik: Detaljplanen vann laga kraft den 21 juli 2014. Syftet med detaljplanen är att utvidga nuvarande industrifastigheten Lastbilen 1 för att möjliggöra för en modern bussdepå med möjlighet till gastankning. Syftet är även att säkerställa en passage för gång- och cykelväg i planområdets östligaste del.
Upphandlade företag
Arkitekt
Mats Dahlström Arkitektkontor AB
Betongentreprenör
Nybro Cementgjuteri AB
El-entreprenör
Bravida Prenad AB
Exploatör
Bergkvarabuss Aktiebolag
Markentreprenad
FASAB Mark AB
Projekterande enhet
Trelleborgs Kommun
Totalentreprenör
Järletoft Bygger AB
Vent-entreprenör
Kylteknik i Kalmar AB
VS-entreprenör
S-A VVS Handelsbolag
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Trelleborg
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Trelleborgs Kommun
0410-73 30 00
Algatan 13
23142 Trelleborg
Planarkitekt
Gunnar Göransson
Totalentreprenör
Järletoft Bygger AB
044-405 45
Kristianstadsvägen 14
28060 Broby
Kontaktperson
Jan-Erik Järletoft
Arkitekt
Mats Dahlström Arkitektkontor AB
0480-42 04 60
Södra Vallgatan 19
39231 Kalmar
Arkitekt
Mats Dahlström
mats@dahlstrom.se
070-206 72 00
Betongentreprenör
Nybro Cementgjuteri AB
0481-16060
Herkulesgatan 1
38245 Nybro
Kontaktperson
Patrik Blennéus
patrik@nybrocement.se
0481-160 64
El-entreprenör
Bravida Prenad AB
0410-577 00
Liljeborgsg. 7
23152 Trelleborg
Kontaktperson
Patrik Halldén
patric.hallden@prenad.se
0410-577 01 · 0736-33 77 01
Exploatör
Bergkvarabuss Aktiebolag
0480-425500
Ölandsleden 5
39356 Kalmar
Kontaktperson
Johan Lundqvist
johan.lundqvist@bergkvarabuss.se
040-53 53 16 · 076-762 98 88
Markentreprenad
FASAB Mark AB
0451-108 10
Skogslöparvägen 4
28151 Hässleholm
Kontaktperson
Stefan Andersson
Vent-entreprenör
Kylteknik i Kalmar AB
0480-44 48 20
Nobelgatan 4
39239 Kalmar
Kontaktperson
Christer Svanholm
VS-entreprenör
S-A VVS Handelsbolag
044-614 11

Kontaktperson
Anders Olofsson
044-614 11
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: