Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Nybyggnad av bostäder och verksamhet | Skanstorget

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Göteborg
Län Västra Götalands län
Byggstart 4:e kvartalet
Byggtid 60 månader
Planarbetet har avbrutits.

Syftet med programarbetet är att utreda möjligheten att fräscha upp torget genom att se över möjligheten att förändra markanvändningen samt säkerställa tillgänglighet och allmänna gång- och cykelstråk inom området. Förslaget innebär även nya byggnadsvolymer för bostäder med verksamheter i bottenplan. 30-40 lägenheter och ca 3 000 m² lokaler planeras i projektet.

Byggvärdet är uppskattat.
Upphandlade företag
Bullerutredare
Göteborgs Kommun
Geoteknik-konsult
Göteborgs Kommun
Konsult
SWECO Infrastructure AB
Projekterande enhet
Göteborgs Kommun
Trafikutredning
Göteborgs Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Göteborg
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Göteborgs Kommun
031-365 00 00
Köpmansgatan 20
41113 Göteborg
Kontaktperson
Jan Aleby
Kontaktperson
Marcelo Arancibia
Kontaktperson
Stefan Unger
Bullerutredare
Göteborgs Kommun
031-365 00 00
Köpmansgatan 20
41113 Göteborg
Kontaktperson
Sune Hildingsson
031-365 00 00
Geoteknik-konsult
Göteborgs Kommun
031-365 00 00
Köpmansgatan 20
41113 Göteborg
Kontaktperson
Andris Vilumson
Konsult
SWECO Infrastructure AB
031-627500
Gullbergs Strandgata 3
41104 Göteborg
Kontaktperson
Stefan Andersson
Trafikutredning
Göteborgs Kommun
031-365 00 00
Köpmansgatan 20
41113 Göteborg
Kontaktperson
Björn Lindgren
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: