Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Nybyggnad av bostäder samt arbetsplatser - Centrala Nacka

Centrala Nacka
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Nacka
Län Stockholms län
Byggstart 1:a kvartalet 2020 2020
Byggtid 192 månader
Antal lägenheter 4600
I januari och februari 2018 görs geotekniska undersökningar och inmätningar på och omkring Järla sjöväg. Programsamråd pågick från den 24 november 2014 till den 16 januari 2015. Programmet blev antaget den 13 april 2015. Man beräknar att programmet kommer mynna ut i ca 30 detaljplaner. Nästa steg är samråd.

Mer information kommer under 3:e kvartalet 2018.

Centrala Nacka ska utvecklas till en långsiktigt hållbar stadsdel, som kan uppfattas som Nackas centrum. Området ska präglas av attraktiva offentliga stråk och platser samt ett varierande innehåll: bostäder, arbetsplatser, handel, kultur, service, skola, idrottsplatser med mera. Hur huvudvägnät och kollektivtrafik bör utformas är några nyckelfrågor. Programområdet ska ha ett effektivt markutnyttjande. Det beräknas kunna inrymma ca 4600 bostäder, ca 7000 arbetsplatser och ska ha plats för en vacker och livfull stadspark. Byggstarten är uppskattad.
Upphandlade företag
Arkitektskiss
White Arkitekter AB
Exploatör
Botrygg AB
Exploatör
Sveafastigheter Bostad AB
Exploatör
Wäst-Bygg Projektutveckling AB
Projekterande enhet
Nacka kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Nacka
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Nacka kommun
08-718 80 00
Granitvägen 15
13181 Nacka
Projektledare
Anna Ahlberg
08-718 96 21
Arkitektskiss
White Arkitekter AB
031-60 86 00
Magasinsgatan 10
41118 Göteborg
Exploatör
Botrygg AB
010-516 30 00
JUNKERSGATAN 1
58235 Linköping
Exploatör
Sveafastigheter Bostad AB
08-545 075 00

Exploatör
Wäst-Bygg Projektutveckling AB
033-233000
Åsboholmsgatan 30
50451 Borås
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: