Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Nybyggnad av bostäder med lokaler i bottenvåningen vid Vintertullstorget

Gurka
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Katarina Bangata 79
116 42 Stockholm
Kommun Stockholm
Län Stockholms län
Byggstart 2:a kvartalet 2018 2018
Antal lägenheter 100
Detaljplanen blev antagen 8 december 2016, men är i dagsläget överklagad. 

Planförslaget innebär en ändrad användning från verksamheter och kontor till bostads- och centrumändamål inom fastigheten. Det beräknas att minst 100 lägenheter kan inrymmas inom planområdet. Det ska fortsatt vara verksamheter i bottenvåningen. På taket ska en terrass för social samvaro anläggas som kan nås direkt från trapphuset.

Byggstart är uppskattad.
Upphandlade företag
Arkitekt
White Arkitekter AB
Exploatör
Savana Stockholm AB
Projekterande enhet
Stockholms Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Stockholm
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Stockholms Kommun
08-508 00 508
Hantverkargatan 1
11221 Stockholm
Handläggare
Thomas Jansson
08-508 00 508
Arkitekt
White Arkitekter AB
08-402 25 00
Östgötagatan 100
11664 Stockholm
Exploatör
Savana Stockholm AB
08-662 84 84
Gamla Brogatan 34
11120 Stockholm
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: