Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Nybyggnad av atrium - Kulturhuset Joar Blå

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Enköping
Län Uppsala län
Byggvärde 80 mkr
Byggstart September
Storlek 5 000 kvm
Relaterad information
Projektet avser en inglasning mellan 2 stycken fastigheter, där även en ljusgård och vinterträdgård planeras. Projektet är avskrivet och kommer alltså inte att bli av. För mer information kontakta byggherren. Tidigare historik: Planen vann laga kraft i början av januari 2015. Ny detaljplan prövas i syfte att möjliggöra en inglasning av ytan mellan fastighetens huskroppar för att bilda en ljusgård samt vinterträdgård. Ytan mellan huskropparna ska under kulturhusets öppettider vara tillgänglig för passage för gående. Även viss justering i parkmark, vattenområdet och parkering avses i och med en planändring. Plan- och utvecklingsavdelningen gör bedömningen att en ändring av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan.
Upphandlade företag
Akustikkonsult
ETTELVA Arkitekter AB
Arkitekt
ETTELVA Arkitekter AB
Belysningskonsult
ETTELVA Arkitekter AB
Brandkonsult
Fire and Risk Engineering Nordic AB
Byggherre
Enköpings Kommun
El-konsult
Elprojekt i Västra Aros AB
Konstruktör
Stomkon AB
Landskapsarkitekt
Bjerking AB
Projekterande enhet
Enköpings Kommun
Styr- och Reglerkonsult
IKB Inneklimatbyrån AB
VVS-konsult
IKB Inneklimatbyrån AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Enköping
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Enköpings Kommun
0171-62 50 00
Kungsgatan 42
74536 Enköping
Kontaktperson
Rickard Westlöf
Projekterande enhet
Enköpings Kommun
0171-62 50 00
Kungsgatan 42
74536 Enköping
Kontaktperson
Manne Berndtsson
Akustikkonsult
ETTELVA Arkitekter AB
08-785 05 60
Maria Skolgata 79 A
11853 Stockholm
Kontaktperson
Joakim Schiött
Arkitekt
ETTELVA Arkitekter AB
08-785 05 60
Maria Skolgata 79 A
11853 Stockholm
Kontaktperson
Joakim Schiött
Belysningskonsult
ETTELVA Arkitekter AB
08-785 05 60
Maria Skolgata 79 A
11853 Stockholm
Kontaktperson
Joakim Schiött
Brandkonsult
Fire and Risk Engineering Nordic AB
018-18 58 00
Hamnplan 11
75319 Uppsala
Kontaktperson
Ralf Bäckroos
backroos@fireab.se
018-12 46 10 · 070-293 27 01
El-konsult
Elprojekt i Västra Aros AB
021-30 03 70
Sjöhagsv. 6
72132 Västerås
Kontaktperson
Anders Westergren
Konstruktör
Stomkon AB
021-15 78 00
Kopparbergsvägen 6
72213 Västerås
Kontaktperson
Thomas Larson
thomas.larson@stomkon.se
021-15 78 04 · 070-425 69 04
Landskapsarkitekt
Bjerking AB
010-211 80 00
Strandbodgatan 1
75323 Uppsala
Kontaktperson
Nina Rydén
nina.ryden@bjerking.se
010-211 84 79
Styr- och Reglerkonsult
IKB Inneklimatbyrån AB
021-10 41 20
Sigurdsg. 18
72130 Västerås
Kontaktperson
Joakim Carlsson
joakim@ikb-inneklimat.se
021-10 41 26 · 070-373 66 19
VVS-konsult
IKB Inneklimatbyrån AB
021-10 41 20
Sigurdsg. 18
72130 Västerås
Kontaktperson
Joakim Carlsson
joakim@ikb-inneklimat.se
021-10 41 26 · 070-373 66 19
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: