Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Nybyggnad av ca. 550 bostäder | Mandolingatan

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Göteborg
Län Västra Götalands län
Byggstart 2:a kvartalet 2018 2018
Antal lägenheter 600
Relaterad information
Planen vann laga kraft den 29:e december 2017.

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten för bostadsförtätning vid Mandolingatan nära Frölunda torg. Planområdet omfattar båda sidor om Mandolingatan mellan spårvagnshållplatserna Frölunda Torg och Positivgatan. Planen ska pröva möjligheten att uppföra sju nya bostadskvarter med parkeringsdäck och handel i bottenvåningarna samt viss komplettering vid befintliga lamellhus. Sammanlagt bedöms cirka 600 nya bostäder kunna byggas. Marken används idag huvudsakligen för parkering.

Byggstarten är uppskattad.

För mer information, se relaterade projekt.
Upphandlade företag
Bullerutredare
ÅF-Infrastructure AB
Byggherre
Bostadsaktiebolaget Poseidon
Dagvattenutredning
Sigma Civil Väst
Geoteknik-konsult
Structor Mark Göteborg AB
Markkonsult
Structor Mark Göteborg AB
Markägare
Göteborgs Kommun
Miljöbedömning
WSP Sverige AB
Projekterande enhet
Göteborgs Kommun
Solstudie
Liljewall Arkitekter AB
Vibrationsmätningar
ÅF-Consult AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Göteborg
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Bostadsaktiebolaget Poseidon
031-332 10 00
Angereds Torg 14
42465 Angered
Kontaktperson
Mikael Lindberg
Projekterande enhet
Göteborgs Kommun
031-365 00 00
Köpmansgatan 20
41113 Göteborg
Kontaktperson
Janna Bordier
031-365 00 00
Bullerutredare
ÅF-Infrastructure AB
010-505 00 00
Grafiska vägen 2
40151 Göteborg
Kontaktperson
Elis Johansson
elis.johansson@afconsult.com
010-505 84 22 · 070-184 74 22
Dagvattenutredning
Sigma Civil Väst
020-550 550
Lindholmspiren 9
41756 Göteborg
Kontaktperson
Philipp Lorber
072-517 24 23
Geoteknik-konsult
Structor Mark Göteborg AB
070-693 67 06
Kungsgatan 18
41119 Göteborg
Markkonsult
Structor Mark Göteborg AB
070-693 67 06
Kungsgatan 18
41119 Göteborg
Kontaktperson
Jimmy Aradi
jimmy.aradi@structor.se
070-693 18 24
Markägare
Göteborgs Kommun
031-365 00 00
Köpmansgatan 20
41113 Göteborg
Miljöbedömning
WSP Sverige AB
010-722 50 00
Ullevigatan 19
41140 Göteborg
Kontaktperson
Joakim Odenberg
Solstudie
Liljewall Arkitekter AB
031-350 70 00
Skomakaregatan 6
21134 Malmö
Vibrationsmätningar
ÅF-Consult AB
010-505 00 00
Grafiska Vägen 2
41263 Göteborg
Kontaktperson
Marcus Andersson
marcus.f.andersson@afconsult.com
010 505 94 03 · 072 585 64 21
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: