Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Nybyggnad av 60 bostäder samt påbyggnad av kontorshus vid Torsplan i Vasastaden

Skålen 24
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Stockholm
Län Stockholms län
Byggstart 2:a kvartalet
Projektet avser nybyggnad av 60 bostäder samt påbyggnad av kontorshus. Byggstarten kommer tidigast ske under hösten 2017. Tidigare historik: Detaljplanen har vunnit laga kraft. Planändringens syfte är att utveckla Skålen 24 genom att möjliggöra ett nytt bostadshus på den del av fastigheten som idag utgör lastgård och parkeringsyta samt möjliggöra en påbyggnad av befintlig kontorsbyggnad. Vidare är syftet att bekräfta pågående användning av befintlig byggnad; kontor och centrumanvändning samt att utöka användningen till att även medge bostäder. Byggstart är uppskattad.
Upphandlade företag
Arkitekt
Strategisk Arkitektur Fries & Ekeroth AB
Byggherre
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv
Projekterande enhet
Stockholms Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Stockholm
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv
08-785 10 00

10640 Stockholm
Kontaktperson
Lars-Erik Andersson
070-563 13 68
Projekterande enhet
Stockholms Kommun
08-508 00 508
Hantverkargatan 1
11221 Stockholm
Handläggare
Mattias Olsson
Arkitekt
Strategisk Arkitektur Fries & Ekeroth AB
08-58617600
Drottninggatan 25
11151 Stockholm
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: