Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Sjöcrona etapp 3 - nybyggnad av 64 lägenheter vid Pumpgatan

Kvarteret Flötsen 9
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Dragaregatan 2A
Kommun Höganäs
Län Skåne län
Byggstart Oktober 2017 2017
Storlek 4 207 kvm
Antal lägenheter 64
Projektet omfattar nybyggnad av 64 lägenheter om mellan 1 och 3 rum och kök fördelat över två huskroppar vid Pumpgatan. Man beräknas kunna starta byggnationerna under oktober 2017 med beräknad inflyttning till mars/april 2019. 

Tidigare historik:

Detaljplanen vann laga kraft den 29:e mars 2016.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder i Sjöcrona-/Steglingeområdet samt möjliggöra för en utbyggnad av Sjöcrona förskola. Området omfattar cirka 9,5 hektar varav totalt 2, 5 hektar, fördelat på tre exploateringsområden, föreslås för bostäder. I sydvästra delen av planområdet, prövas högre bebyggelse på mellan 6-7 våningar. I övrigt föreslås enbostadshus i form av friliggande enfamiljshus (villor) och radhus i upp till två våningar. Detaljplanen ska även säkerställa allmän plats för rekreation, gång- och cykelstråk samt dagvattenfördröjning där även avrinningen från närliggande kvarter utanför planområdet ska avlastas. Totalt sett innebär ett genomförande av planförslaget ett tillskott på mellan 85-115 bostäder i området.

Byggstart är uppskattad.
Upphandlade företag
Arkitekt
Arkinova Arkitekter KB
Balkongentreprenör
MIB Nordic AB
Brandkonsult
NCC AB
Byggherre
Höganäshem AB
Byggherreombud
Höganäshem AB
Byggkonsult
Byggprojektering i Örnsköldsvik AB
Byggmaterial
Periform Sverige AB
Byggmaterial
Ventisol Brandventilatorer AB
Byggmaterial
BE Group AB
Byggmaterial
Sundolitt AB
Byggmaterial
Ahlsell Sverige AB
Byggmaterial
Betongfabriken i Glumslöv AB
Byggmaterial
Beijer Byggmaterial AB
Byggmaterial
Ramirent AB
Byggmaterial
Entral AB
Byggnadskran
Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm AB
El-entreprenör
Assemblin VS AB
El-konsult
E.L.T.E. Konsult AB
Fönsterleverantör
NorDan AB
Geoteknik-konsult
WSP Sverige AB
Golventreprenör
Sandéns Golv i Ängelholm AB
Hissentreprenör
KONE AB
Konstruktör
NCC AB
Konsult
NCC Sverige AB
Konsult
NCC AB
Kontrollansvarig
A-Konsult AB
Larm/Säkerhetskonsult
Säkerhetssystem i Skåne AB
Larm/Säkerhetskonsult
Securitas Sverige AB
Låssystem
Entral AB
Markentreprenad
NCC AB
Markkonsult
WSP Sverige AB
Markkonsult
Marklaget AB
Markägare
Höganäs Kommun
Maskinuthyrning
Ramirent AB
Miljökonsult
WSP Sverige AB
Murningsentreprenör
Söderåsens Mur- & Kakel AB
Målerientreprenör
L Olssons Måleri AB
Plattsättare
Sandéns Golv i Ängelholm AB
Plåtentreprenör
Kihlgrens Byggplåt AB
Projekterande enhet
Höganäs Kommun
Pålningsentreprenör
Hercules Grundläggning AB
Samordnare
NCC AB
Ställningsentreprenör
HEAB Byggställningar AB
Totalentreprenör
NCC AB
Vent-entreprenör
Bravida Sverige AB
Vent-konsult
Bravida Sverige AB
Vibrationsmätningar
Bergsäker AB
Vitvaror
Electrolux HemProdukter AB
VS-entreprenör
Bravida Sverige AB
VS-konsult
Bravida Sverige AB
VVS-konsult
VVS-projekt i Umeå AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Höganäs
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Höganäshem AB
042-33 78 78
Storgatan 35 C
26337 Höganäs
Förvaltare
Lena Askeroth
lena.askeroth@hoganashem.se
042-33 78 80 · 073-435 73 95
Kontaktperson
Jesper Månsson
Kontaktperson
Mikael Larsson
mikael.larsson@hoganashem.se
042-33 78 68 · 070-867 21 78
Projekterande enhet
Höganäs Kommun
042-33 71 00
Centralgatan 20
26338 Höganäs
Planarkitekt
Per-Erik Linders
Totalentreprenör
NCC AB
042-17 03 00
Garnisonsgatan 20
25466 Helsingborg
Arbetschef
Dennies Gullberg
dennies.gullberg@ncc.se
042-17 03 00 · 079-078 79 16
Arbetschef
Fredrik Johansson
fredrik.z.johansson@ncc.se
042-17 03 00 · 076-521 56 65
Inköp
Ewa Jönsson
ewa.jonsson@ncc.se
070-566 82 58
Kontaktperson
Boban Spasic-Jovanikic
boban@ncc.se
042-17 03 00 · 070-815 14 18
Kontaktperson
Jessica Snygg
jessica.snygg@ncc.se
070-088 82 61
Kontaktperson
Patrik Orvallius
patrik.orvallius@ncc.se
042-17 03 00 · 076-521 67 94
Projekteringsledare
Desiree Laukas
desiree.laukas@ncc.se
079-078 70 27
Projektledarchef
Rickard Borr
rickard.borr@ncc.se
042-17 03 00 · 070-614 55 37
Arkitekt
Arkinova Arkitekter KB
090-15 98 50
Kungsgatan 42
90325 Umeå
Kontaktperson
Fredrik Ahlenhed
fredrik.a@arkinova.se
090-15 98 58 · 070-290 67 02
Kontaktperson
Magnus Andersson
magnus@arkinova.se
090-15 98 51
Balkongentreprenör
MIB Nordic AB
0470-232 48
Blockvägen 8
352 45 Växjö
Projektledare
Torbjörn Lindén
torbjorn@mibnordic.se
073-081 16 64
Brandkonsult
NCC AB
046-19 75 00
Hyllie Boulevard 10B
21532 Malmö
Kontaktperson
Andreas Hägg
andreas.hagg@ncc.se
070-526 24 02
Byggherreombud
Höganäshem AB
042-33 78 78
Storgatan 35 C
26337 Höganäs
Byggkonsult
Byggprojektering i Örnsköldsvik AB
073-8175900
Dukatvägen 7
89430 Själevad
Kontaktperson
Thomas Österlund
Byggmaterial
Periform Sverige AB
035-174660
Montörgatan 4 -6
30262 Halmstad
Kontaktperson
Aid Kulasin
aid@peri.se
040-49 17 30
Byggmaterial
Ventisol Brandventilatorer AB
08-4589420
Skärsnäsvägen 8
18263 Djursholm
Kontaktperson
Jonas Ahonen
ja@ventisol.se
072-720 68 68
Byggmaterial
BE Group AB
040-38 42 00
Krangatan 4
211 24 Malmö
Kontaktperson
Jonas Markus
Byggmaterial
Sundolitt AB
0322-62 60 00
Nordgårdsv. 2
44737 Vårgårda
Kontaktperson
Mattias Öhman
Byggmaterial
Ahlsell Sverige AB
08-685 70 00
Liljeholmsv. 30
11761 Stockholm
Kontaktperson
Jonas Petersson
Byggmaterial
Betongfabriken i Glumslöv AB
0418-70128
Glumslövsv. 590
26163 Glumslöv
Kontaktperson
Martin Fredriksson
Byggmaterial
Beijer Byggmaterial AB
075-241 10 00
Garnisonsg. 7
25466 Helsingborg
Kontaktperson
Helene Wantzin
Byggmaterial
Ramirent AB
031-578400
Tagenevägen 25
42537 Hisings Kärra
Kontaktperson
Linus Karlsson
Byggmaterial
Entral AB
0501-59 05 00
Seldonsvägen 8
30262 Halmstad
Byggnadskran
Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm AB
0431-410410
Ängelholmsvägen 311
26273 Ängelholm
Kontaktperson
Hans Carolsson
Kontaktperson
Robert Nordström
El-entreprenör
Assemblin VS AB
010-475 13 40
Muskötgatan 5
25466 Helsingborg
Kontaktperson
Göran Forsberg
goran.forsberg@assemblin.se
010-200 75 60 · 070-658 75 06
El-konsult
E.L.T.E. Konsult AB
090-137330
Rådhusesplanaden 11
90328 Umeå
Kontaktperson
Magnus Tolf
magnus.tolf@elte.se
090-71 76 70 · 070-206 78 83
Fönsterleverantör
NorDan AB
0525-643 00
Grebbestadsvägen 8
45791 Tanumshede
Kontaktperson
Eilif Nilsen
eilif.nilsen@nordan.se
010-130 00 30
Geoteknik-konsult
WSP Sverige AB
010-722 50 00
Arenavägen 7
12188 Stockholm-Globen
Golventreprenör
Sandéns Golv i Ängelholm AB
0431-182 50
Åkerslundsgatan 6
26273 Ängelholm
Kontaktperson
Stefan Sandén
stefan@sandensgolv.se
042-15 36 00 · 070-894 22 16
Hissentreprenör
KONE AB
040-38 56 00
Höjdrodergatan 16
21239 Malmö
Kontaktperson
Jonas Grankvist
Konstruktör
NCC AB
046-19 75 00
Hyllie Boulevard 10B
21532 Malmö
Kontaktperson
Ghazwan Hammadi
ghazwan.hammadi@ncc.se
079-078 73 04
Konsult
NCC Sverige AB
08-585 510 00

Kontaktperson
Josef Ulander
josef.ulander@ncc.se
070-383 74 55
Kontaktperson
Ulrika Karlsson
ulrika.a.karlsson@ncc.se
070-208 42 74
Konsult
NCC AB
042-17 03 00
Garnisonsgatan 20
25466 Helsingborg
Kontaktperson
Damir Prcic
damir.prcic@ncc.se
076-105 48 57
Kontrollansvarig
A-Konsult AB
042-163410
Florettgatan 29 B
25467 Helsingborg
Kontaktperson
Rickard Klener
Larm/Säkerhetskonsult
Säkerhetssystem i Skåne AB
046-70 62 55
Södergatan 18
275 75 Lövestad
Kontaktperson
Robin Svensson
robin@sakerhetssystem.se
010-164 00 41
Larm/Säkerhetskonsult
Securitas Sverige AB
010-4701000
Lindhagensplan 70
11243 Stockholm
Kontaktperson
Ali Rostom
ali.rostrom@securitas.se
010-470 22 94
Låssystem
Entral AB
0501-59 05 00
Seldonsvägen 8
30262 Halmstad
Kontaktperson
Magnus Åkesson
magnus.akesson@entral.se
076-319 28 20
Markentreprenad
NCC AB
042-17 03 00
Garnisonsgatan 20
25466 Helsingborg
Kontaktperson
Michael Helmersson
Markkonsult
WSP Sverige AB
010-722 50 00
Arenavägen 7
12188 Stockholm-Globen
Markkonsult
Marklaget AB
042-13 07 66
Drottninggatan 160
25433 Helsingborg
Kontaktperson
Joakim Haraldsson
joakim@marklaget.se
042-301 77 02 · 073-396 59 85
Markägare
Höganäs Kommun
042-33 71 00
Centralgatan 20
26338 Höganäs
Maskinuthyrning
Ramirent AB
031-578400
Tagenevägen 25
42537 Hisings Kärra
Kontaktperson
Jörgen Folkesson
Miljökonsult
WSP Sverige AB
010-722 50 00
Arenavägen 7
12188 Stockholm-Globen
Murningsentreprenör
Söderåsens Mur- & Kakel AB
0418-80100
Industrigatan 7
26877 Kågeröd
Kontaktperson
Ola Gustavsson
ola@smkab.com
0418-80 100 · 070-673 43 36
Målerientreprenör
L Olssons Måleri AB
042-15 17 18
Lastgatan 19
25464 Helsingborg
Kontaktperson
Pierre Engwall
pierre.engwall@lomaleri.se
042-15 17 18 · 070-815 16 77
Plattsättare
Sandéns Golv i Ängelholm AB
0431-182 50
Åkerslundsgatan 6
26273 Ängelholm
Kontaktperson
Stefan Sandén
stefan@sandensgolv.se
042-15 36 00 · 070-894 22 16
Plåtentreprenör
Kihlgrens Byggplåt AB
042-184812
Västerviksg. 21
25251 Helsingborg
Kontaktperson
Endy Stajerer
kihlgrens-byggplat@telia.com
042-22 24 25 · 073-626 25 25
Pålningsentreprenör
Hercules Grundläggning AB
08-585 529 00
Vallgatan 3
17067 Solna
Kontaktperson
Magnus Barvehed
magnus.barvehed@hercules.se
0421-703 98 · 070-627 87 03
Samordnare
NCC AB
042-17 03 00
Garnisonsgatan 20
25466 Helsingborg
Kontaktperson
Bengt Göransson
bengt.goransson@ncc.se
042-17 03 00 · 070-237 64 98
Ställningsentreprenör
HEAB Byggställningar AB
040-59 21 30
Husie Kyrkoväg 49
21236 Malmö
Kontaktperson
Jesper Hansen
jesper.hansen@heab.se
040-59 21 40 · 0708-17 40 66
Vent-entreprenör
Bravida Sverige AB
042-16 76 50
Garnisonsgatan 9
25464 Helsingborg
Kontaktperson
Christian Cederholm
Christian.Cederholm@bravida.se
042-16 76 66 · 070-666 21 07
Vent-konsult
Bravida Sverige AB
042-16 76 50
Garnisonsgatan 9
25464 Helsingborg
Kontaktperson
Christian Cederholm
Christian.Cederholm@bravida.se
042-16 76 66 · 070-666 21 07
Vibrationsmätningar
Bergsäker AB
Drottninggatan 51A
374 36 Karlshamn
Kontaktperson
Alexander Jönsson
Vitvaror
Electrolux HemProdukter AB
08-7386000
S:t Göransg. 143
11217 Stockholm
VS-entreprenör
Bravida Sverige AB
042-16 76 50
Garnisonsgatan 9
25464 Helsingborg
Kontaktperson
Johan Sollén
Johan.sollen@bravida.se
070-555 48 03
VS-konsult
Bravida Sverige AB
042-16 76 50
Garnisonsgatan 9
25464 Helsingborg
Kontaktperson
Johan Sollén
Johan.sollen@bravida.se
070-555 48 03
VVS-konsult
VVS-projekt i Umeå AB
Ridhusgatan 7
90323 Umeå
Kontaktperson
Hans Wallin
hans.wallin@vvsp.se
070-393 80 60
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: