Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Ny- om- och tillbyggnad av Herrestorpsskolan med idrottshall

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Vattentornsgatan 10
Kommun Vellinge
Län Skåne län
Byggvärde 144 mkr
Byggstart April 2016 2016
Byggtid 36 månader
Storlek 8 500 kvm
Projektet omfattar ny- om och tillbyggnad av Herrestorpsskolan med idrottshall och tillfartsväg. Man delar upp byggnationerna i tre huvuddelar:
  • Del 1 är en tillbyggnad av skolan i tre plan inklusive teknikrum, påbörjas i maj 2016 och beräknas vara klart till sommaren 2017.
  • Del 2 är en renovering med små tillbyggnader av befintliga skollokaler som beräknas vara färdigställda om ca 2 år från nu.
  • Del 3 är en nybyggnad av en idrottshall med läktare och beräknas stå klar i maj 2019.
Idrottshallen beräknas kosta ca 40 miljoner att bygga. Man har upphandlat en totalentreprenad för detta, planerar att kunna börja byggnationerna under våren 2016 och man räknar med att det ska vara färdigställt om tre år. 

Utbyggnaden kommer bland annat att innebära att skolan har kapacitet för 550 elever inför läsåret 2017/18. Detta att jämföra med dagens 270 elever. Utbyggnaden tar ett helhetsgrepp i etapper och kommer till exempel att omfatta ett "torg" med bland annat ett mediatek, ett elevcafé och ett galleri för elevernas konstnärliga projekt. Dessutom kommer kökets kapacitet att utökas för att klara av att tillaga dubbelt så många portioner. För att öka restaurangens användbarhet och trivsel kommer den att utrustas med filmduk, musikanläggning och konferensutrustning.

Utemiljön kommer att vara ett annat prioriterat område i satsningen. För att erbjuda en utmanande och inbjudande utemiljö för barn i alla åldrar kommer utemiljön anpassas med varierade lekmiljöer och redskap för olika åldersgrupper samt präglas av både genusperspektiv och elevdelaktighet. Utemiljön kommer dessutom att kompletteras med möjligheter för utepedagogik. Detta exempelvis genom uteklassrum, samlingsplatser, växthus, planteringar, utomhuskök och grillplats. Utbyggnaden innebär också flera specialsalar för till exempel naturvetenskapliga ämnen och bild.
Upphandlade företag
Akustikkonsult
AkustikGruppen i Malmö AB
Arkitekt
New Line Arkitekter AB
Arkitektskiss
New Line Arkitekter AB
Brandkonsult
WSP Sverige AB
Butik- och industrikyla
Tommy Holmgrens Ingenjörsbyrå AB
Byggherre
Vellinge Kommun
Byggnadsentreprenör
NCC Construction Sverige AB
El-entreprenör
ApQ El AB
El-konsult
Grontmij AB
Fuktkonsult
WSP Sverige AB
Glasentreprenör
GlasLindberg AB
Golventreprenör
Golvbolaget i Arlöv AB
Golventreprenör
Montagegruppen i Malmö AB
Hissentreprenör
KONE AB
Håldäck/HDF
STARKA Betongindustrier KB
Konstruktör
Tyréns AB
Konstruktör
NCC AB
Markentreprenad
NCC AB
Markkonsult
Era Landskap i Skåne AB
Markkonsult
WSP Sverige AB
Murningsentreprenör
Murbolaget i Sverige AB
Målerientreprenör
Palmkvist Måleri i Malmö AB
Plattsättare
T Milan Kakelspecialisten AB
Plåtentreprenör
Plåtexpressen i Malmö AB
Projekteringsledare
WSP Sverige AB
Rivningsentreprenad
Skånsk Håltagning & Rivningstjänst AB
Smidesentreprenör
Östra Vrams Smides AB
Sprinklerentreprenör
C2M Sprinkler AB
Stomentreprenör
Östra Vrams Smides AB
Storkökskonsult
Bjäre Nordväst AB
Styr- och Reglerkonsult
Insino AB
Styrentreprenör
Gunnar Karlsen Sverige AB
Ställningsentreprenör
Sydställningar i Sölvesborg AB
Takentreprenör
Svenska NaturTak AB
Totalentreprenör
NCC Construction Sverige Region SydAB
Tätskiktsentreprenör
Icopal Entreprenad AB
Under/Innertak
Montagegruppen i Malmö AB
Vent-entreprenör
Gunnar Karlsen Sverige AB
Vent-konsult
SWECO Systems AB
VS-entreprenör
AB Rörläggaren
VS-konsult
SWECO Systems AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Vellinge
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Vellinge Kommun
040-42 50 00
Norrevångsgatan 3
23536 Vellinge
Kontaktperson
Bengt Jeppsson
bengt.jeppsson@vellinge.se
040-42 51 02 · 070-991 51 02
Totalentreprenör
NCC Construction Sverige Region SydAB
040-31 70 00
Östra Varvsgatan 4
21175 Malmö
Kontaktperson
Patrik Neumann
patrik.neumann@ncc.se
040-31 70 00
Projektledare
Dan Pettersson
Akustikkonsult
AkustikGruppen i Malmö AB
040-59 23 30
Derbyvägen 6 B
21235 Malmö
Kontaktperson
John Olav Wesström
john-olav.wesstrom@akustikgruppen.se
040-59 23 30 · 070-559 23 92
Arkitekt
New Line Arkitekter AB
040-30 00 30
Södra Förstadsgatan 23
21143 Malmö
Kontaktperson
Per Stöckel
Arkitektskiss
New Line Arkitekter AB
040-30 00 30
Södra Förstadsgatan 23
21143 Malmö
Brandkonsult
WSP Sverige AB
010-722 50 00
Arenavägen 7
12188 Stockholm-Globen
Kontaktperson
Claes Holmbom
010-722 50 00
Butik- och industrikyla
Tommy Holmgrens Ingenjörsbyrå AB
040-49 67 35
Limhamnsvägen 111
21613 Limhamn
Kontaktperson
Fredrik Holmgren
holmgren_fredrik@telia.com
040-49 67 35 · 070-849 67 35
Byggnadsentreprenör
NCC Construction Sverige AB
08-585 51 000
Vallgatan 3
17067 Solna
El-entreprenör
ApQ El AB
040-615 55 00
Stenyxegatan 15
21376 Malmö
El-konsult
Grontmij AB
010-480 00 00
Norra Bulltoftavägen 65 A
21243 Malmö
Kontaktperson
Magnus Rosberg
Fuktkonsult
WSP Sverige AB
046-38 41 00
Skomakaregatan 1
22350 Lund
Kontaktperson
Rickard Henriksson
070­-337 02 14
Glasentreprenör
GlasLindberg AB
040-680 64 40
Östra Varvsgatan 4 våning 4
20111 Malmö
Golventreprenör
Golvbolaget i Arlöv AB
040-43 48 20
Virvelvägen 3
23236 Arlöv
Golventreprenör
Montagegruppen i Malmö AB
040-18 60 06
Regnvattengatan 1
21223 Malmö
Hissentreprenör
KONE AB
040-38 56 00
Höjdrodergatan 16
21239 Malmö
Håldäck/HDF
STARKA Betongindustrier KB
044-20 25 00
Tegelbruksvägen 12
29136 Kristianstad
Konstruktör
Tyréns AB
010-452 20 00
Isbergs Gata 15
21119 Malmö
Kontaktperson
Ingemar Persson
ingemar.persson@tyrens.se
010-452 28 02 · 070-266 70 35
Konstruktör
NCC AB
046-19 75 00
Hyllie Boulevard 10B
21532 Malmö
Markentreprenad
NCC AB
046-19 75 00
Hyllie Boulevard 10B
21532 Malmö
Markkonsult
Era Landskap i Skåne AB
070-846 17 78
Ehrensvärdsgatan 9
21213 Malmö
Kontaktperson
Jörgen Carlsson
Markkonsult
WSP Sverige AB
010-722 50 00
Lasarettsboulevarden 4 A
29133 Kristianstad
Kontaktperson
Johan Lager
040-35 42 58
Murningsentreprenör
Murbolaget i Sverige AB
076-789 03 90
Engelbrektsgatan 12
27141 Ystad
Målerientreprenör
Palmkvist Måleri i Malmö AB
Södertorpsvägen 102
21567 Malmö
Plattsättare
T Milan Kakelspecialisten AB
0709-851400
Barkskeppsvägen 4
29637 Åhus
Plåtentreprenör
Plåtexpressen i Malmö AB
044-31 31 70
Vasagatan 7
29153 Kristianstad
Projekteringsledare
WSP Sverige AB
010-722 50 00
Arenavägen 7
12188 Stockholm-Globen
Rivningsentreprenad
Skånsk Håltagning & Rivningstjänst AB
0410-13124
Omvägen 15
23162 Trelleborg
Smidesentreprenör
Östra Vrams Smides AB
044-31 31 50
Lastbilsvägen 7
29832 Tollarp
Sprinklerentreprenör
C2M Sprinkler AB
042-16 76 50
Mogatan 14
25464 Helsingborg
Stomentreprenör
Östra Vrams Smides AB
044-31 31 50
Lastbilsvägen 7
29832 Tollarp
Kontaktperson
Mats Andersson
mats.andersson@ostravramssmide.se
044-31 31 54 · 0703-13 15 90
Storkökskonsult
Bjäre Nordväst AB
0704-220413
Verkstadsgatan 4
26271 Ängelholm
Kontaktperson
Mats Paulsson
070-422 04 13
Styr- och Reglerkonsult
Insino AB
040-12 14 10
Norra Neptunigatan 23
21118 Malmö
Kontaktperson
Per Kongstad
per@insino.se
040-12 14 10 · 070-512 14 05
Styrentreprenör
Gunnar Karlsen Sverige AB
08-54901150
Solna Strandväg 21
17154 Solna
Ställningsentreprenör
Sydställningar i Sölvesborg AB
0456-421 50
Industriv. 10
29439 Sölvesborg
Takentreprenör
Svenska NaturTak AB
Stamgård
21874 Tygelsjö
Tätskiktsentreprenör
Icopal Entreprenad AB
040-24 74 00
Lodgatan 10
21124 Malmö
Under/Innertak
Montagegruppen i Malmö AB
040-18 60 06
Regnvattengatan 1
21223 Malmö
Vent-entreprenör
Gunnar Karlsen Sverige AB
08-54901150
Solna Strandväg 21
17154 Solna
Vent-konsult
SWECO Systems AB
046-285 01 00
Traktorvägen 4
22660 Lund
Kontaktperson
Johan Åkesson
046-285 01 00
VS-entreprenör
AB Rörläggaren
040-98 78 60
Kantyxegatan 25 C
21376 Malmö
VS-konsult
SWECO Systems AB
046-285 01 00
Traktorvägen 4
22660 Lund
Kontaktperson
Conny Lindström
conny.lindstrom@sweco.se
046-285 01 20
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: