Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Förtätning av bostadsområde på Gräntigevägen - Sandvägen

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Gräntigevägen - Sandvägen
Kommun Lund
Län Skåne län
Byggstart 2:a halvåret 2018 2018
Antal lägenheter 26
Projektet omfattar nybyggnad av ca 25 lägenheter i radhusform vid Sandvägen, Killevägen och Vasestigen. Byggstarten planeras till 2020 och inflyttning under 2021. Mer information kommer.

Tidigare historik:

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 29:e november 2016.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att förtäta området med bostäder i en till två våningar. Bostäderna utformas som radhusbebyggelse med egen uteplats eller som lägre flerbostadshus i två våningar med balkong. Kulturhistoriskt intressant bebyggelse förses med skydds- och varsamhetsbestämmelser. Däri ingår: Bostadshus i en till två våningar, innehållande ca 26 stycken nya lägenheter. Utökning av befintliga garagebyggnader och carportar. Utökning av parkeringsplatser i området. Skydds- och varsamhetsbestämmelser för bostadshus på Spinnrocken 2.
Upphandlade företag
Arkitekt
Bredgatan arkitekter AB
Dagvattenutredning
Va Syd
Exploatör
Lunds Kommuns Fastighets AB
Projekterande enhet
Lunds Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Lund
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Lunds Kommun
046-35 50 00
Stortorget 7
22223 Lund
Kontaktperson
Jimmie Simonsen
Kontaktperson
Lotta Wallin
lotta.wallin@lund.se
046-35 65 03
Arkitekt
Bredgatan arkitekter AB
046-2887210
Sankt Annegatan 4
22350 Lund
Dagvattenutredning
Va Syd
040-635 00 00
Hans Michelsensgatan 2
21120 Malmö
Exploatör
Lunds Kommuns Fastighets AB
046-35 85 00
Lilla Tvärgatan 21
22353 Lund
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: