Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Förtätning av bostadsområde i Hermantorp och västra delen av Kolartorp

Hermanstorp
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Haninge
Län Stockholms län
Byggstart 1:a kvartalet 2020 2020
Byggtid 12 månader
Granskning pågick mellan 15 november – 18 december 2017. Beräknas kunna antas under kvartal 2 2018. Mer information kommer under 2:a kvartalet 2018.

Det finns planer på att förtäta området Hermanstorp med bostäder, bygga ut kommunalt vatten och avlopp, förbättra vägstandarden och bygga två nya förskolor. Detta projekt utreds för närvarande av kommunens konsulter angående vatten och avlopp. Det är dock högst troligt att byggnationen blir av då moderniseringen av Hermanstorp är mycket nödvändig. Byggstart uppskattad.
Upphandlade företag
Bullerutredare
Nitro Consult AB
Dagvattenutredning
ÅF AB
Geoteknik-konsult
ÅF AB
Konsult
Ramböll Sverige AB
Konsult
Norconsult AB
Projekterande enhet
Haninge Kommun
Trafikutredning
ÅF AB
Trafikutredning
M4Traffic AB
Vibrationsmätningar
Nitro Consult AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Haninge
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Haninge Kommun
08-606 70 00
Rudsjöterrassen 2
13640 Handen
Kontaktperson
Anders Nordenskiold
Bullerutredare
Nitro Consult AB
08-6814300
Tellusborgsvägen 34 -36
12649 Hägersten
Kontaktperson
Marcus Kilebrant
Kontaktperson
Niklas Pureber
Dagvattenutredning
ÅF AB
010-505 00 00
Frösundaleden 2 A
16970 Solna
Geoteknik-konsult
ÅF AB
010-505 00 00
Frösundaleden 2 A
16970 Solna
Konsult
Ramböll Sverige AB
010-615 60 00
Krukmakargatan 21
11851 Stockholm
Kontaktperson
Robert Elfving
Konsult
Norconsult AB
031-50 70 00
Theres Svenssons Gata 11
41755 Göteborg
Trafikutredning
ÅF AB
010-505 00 00
Frösundaleden 2 A
16970 Solna
Kontaktperson
Sanna Everby
Trafikutredning
M4Traffic AB
0706-293580
Markims-Ekeby 8
18693 Vallentuna
Vibrationsmätningar
Nitro Consult AB
08-6814300
Tellusborgsvägen 34 -36
12649 Hägersten
Kontaktperson
Atte Werneman
Kontaktperson
Niklas Pureber
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: