Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Ändrad användning från kontorsbyggnad till dagverksamhet

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Karlstad
Län Värmlands län
Byggvärde 5 mkr
Byggstart Februari 2015 2015
Storlek 1 200 kvm
Projektet omfattar ombyggnad/ändrad användning från kontorsbyggnad till dagverksamhet för funktionshindrade. Byggnationen startade den 2 februari 2015. Byggnaden ska invändigt byggas om till fler arbetsrum, en ny entré ska byggas om, ombyggnationens yta är 1200 m². Projektet är upphandlat som en totalentreprenad.
Upphandlade företag
Arkitekt
Mondo arkitekter Värmland AB
Byggherre
Klövern Bobby AB
El-entreprenör
Imtech Elteknik AB
Golventreprenör
BBM i Karlstad AB
Målerientreprenör
Sandå Sverige AB
Rivningsentreprenör
Bo Arnessons Betongborrning AB
Totalentreprenör
Karlstads Byggtjänst AB
Vent-entreprenör
Fläkt Teknik Service i Karlstad AB
VS-entreprenör
Caverion Sverige AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Karlstad
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Klövern Bobby AB
0155-443300

Kontaktperson
Anita Lind
054-777 22 82
Totalentreprenör
Karlstads Byggtjänst AB
054-533093
Sågverksg. 49 A
65221 Karlstad
Kontaktperson
Per Eriksson
Arkitekt
Mondo arkitekter Värmland AB
054-22 22 80
Tynäsgatan 10 Löfbe
65224 Karlstad
Kontaktperson
Dan Anders Persson
dante@mondo.se
054-22 22 87
El-entreprenör
Imtech Elteknik AB
054-14 91 00
Spärrgatan 7
65002 Karlstad
Kontaktperson
Anders Eliasson
010-472 44 51
Golventreprenör
BBM i Karlstad AB
054-172500
Husbyggareg. 2
65221 Karlstad
Kontaktperson
Thomas Larsson
Målerientreprenör
Sandå Sverige AB
054-221820
Pumpg. 5
65221 Karlstad
Kontaktperson
Hans Persson
hans.persson@sanda.se
054-22 18 22
Rivningsentreprenör
Bo Arnessons Betongborrning AB
0554-40000
Garvareg. 7
66532 Kil
Kontaktperson
Mario Larsson
mario@arnessons.se
070-5522115
Vent-entreprenör
Fläkt Teknik Service i Karlstad AB
054-853085
Sunnanvindsgatan 6
65221 Karlstad
Kontaktperson
Magnus Forsberg
VS-entreprenör
Caverion Sverige AB
08-705 32 00
Armégatan 40
17171 Solna
Kontaktperson
Sven-Ingvar Gustavsson
072-235 23 46
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: